Voorwaarden

De massages zijn voor iedereen toegankelijk. Wel zijn er een paar voorwaarden aan verbonden wat betreft leeftijd.

Minderjarig:
Onder de 12 is men minderjarig. Een voogd of ouder moet het betreffende kind toestemming geven gemasseerd te worden. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de wensen van dit kind.

Minderjarige cliënt tussen 12 en 16 jaar
Hierbij heeft het kind samen met zijn of haar ouders/ voogd verantwoording en wordt de beslissing gezamenlijk genomen.

Minderjarige cliënt vanaf 16 jaar (tot 18)
Is volgens de wet handelingsbekwaam wat zorg betreft en kan dus zelf beslissen om de massage aan te gaan.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient er een ouder/voogd bij de massage aanwezig te zijn. U bent verplicht om voor aanvang van de massage aan te geven of u minderjarig bent!

Aansprakelijkheid:
Massagepraktijk Swanink is niet verantwoordelijk voor enige lichamelijke schade, in welk opzicht dan ook, tijdens de massages. Ik ben geen medicus maar masseer puur om u te ontspannen. Overleg indien u niet zeker bent altijd met uw arts of u wel gemasseerd mag worden! Veel lichamelijke klachten kunnen niet genezen worden met massage en dit is ook niet mijn vakgebied. In veel gevallen kunnen de klachten wel verminderen.

Hygiëne 

Wat kunt u van mij verwachten: 
U kunt van mij de gewenste hygiëne verwachten. Ik zorg dat ik schoon ben evenals alle materialen die ik gebruik.

Wat verwacht ik van u:
Dat u ook schoon bent! Als ik bij u thuis kom gebruik kan maken van een schone geventileerde ruimte van minimaal 22 graden waarin ik me makkelijk om de tafel heen bewegen kan. Dat u voor aanvang van de massage aangeeft of u ergens last van heeft.

Samen moeten we zorgen voor een prettige sfeer, open communicatie en goede omstandigheden voor de massage.

Het is niet verstandig of uitgesloten te masseren als u last heeft van o.a.:
– recente verwondingen
– ernstige vermoeidheid
– hemofilie
– koorts / temperatuurverhoging
– ziekte algemeen
– kanker (ik masseer wel, maar alleen als dit in overleg is gegaan met de behandelend arts.)
– trombose of heftige ontstekingen
– Arteriële embolie
– griep
– direct na het eten
– hartproblemen
– huidinfecties
– maagzweer
– open wonden
– gebroken botten/blessures
– artritis
– spataderen
– bloeduitstortingen
– voetschimmel/eczeem: Geef dit zeker aan! Aangezien dit zeer besmettelijk is en de voeten dus vermeden moeten worden.

Eerste 3 maanden van de zwangerschap .
De eerste 3 maanden van de zwangerschap masseer ik niet. Na deze periode kunt u de zwangerschapsmassage boeken. Men zegt dat de massage positieve invloed heeft op het ongeboren kind.
De massage mag nooit pijn doen! Geef dus onmiddellijk aan als dit wel het geval is!

Een massage wordt door iedereen anders ervaren, daarom is het belangrijk om voor aanvang te overleggen op wat voor manier u het prettig vindt. Het is ook belangrijk dat u vooraf aangeeft of u bepaalde lichamelijke klachten hebt.
Geef,als ik bezig ben, aan hoe u het ervaart en wat u eventueel nog anders wilt. De massage kan ik dan zoveel mogelijk bijstellen naar wens (bv harder of zachter).

De massage beïnvloedt via de huid op een heilzame manier het bindweefsel, spierweefsel, bloedvatenstelsel, lymfestelsel, zenuwstelsel, hormonaal stelsel en het immuunstelsel.

Een massage ondergaan is een prettig iets waarbij u zich goed moet voelen.
De mens heeft het nodig aangeraakt te worden om zich emotioneel goed te voelen!
Bij massage gebeurt deze aanraking op een therapeutische manier. Er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen en de massage is een prima methode om de heilzame, stimulerende en emotioneel belangrijke kracht van het aanraken in uw leven te brengen.